Ehitusjärelevalve

Järelevalve ja ekspertiisid

Oleme registreeritud majandustegevuse registris (MTR) erialadel omanikujärelevalve (EEO003468), ehitusprojekti ekspertiis (EPE001135), ehitise audit (EEK001325), liikluskorralduse projektide tegemine (ELK000072) ja ehitamine (EEH008954).

Samuti oleme registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER), mis annab aluse teostada Maaparandusseaduse kohaste tööde (kuivendussüsteemid, vesiehitised jm) omanikujärelevalvet.

Meie soovitus tellijatele on mitte kulutada raha ebakvaliteetsele järelevalvele ja ebakvaliteetsele tulemusele, vaid leida usaldusväärne ja pädev järelevalveteenust pakkuv partner. Estroad OÜ eesmärgiks on olla Teile just selline partner.

Koostame teedeehituslike projektide ekspertiise ja eksperthinnanguid.

2021-06-16T08:38:51+03:00