Tehtud tööd

Valik tehtud töödest

Tehtud tööd 2021-06-16T08:53:24+03:00
TELLIJA TÖÖ NIMETUS TEOSTAMISE AEG
Kehtna Vallavalitsus Kehtna staadioni rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine 2021
Viljandi Vallavalitsus Viljandi valla kruusateede kruuskatte uuendamise II etapi omanikujärelevalve teostamine 2020
Maanteeamet Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu põhiprojektile liiklusohutusauditi ja ekspertiisi teostamine 2019 – 2020
Järva Vallavalitsus Järva valla teehoiukava 2020-2024 koostamine 2019 – 2020
Kehtna Vallavalitsus Nurtu jõe kergliiklussilla ehituse omanikujärelevalve teostamine (sh ehitusprojekti ekspertiis) 2019 – 2020
Maanteeamet Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu eelprojekti liiklusohutuse auditeerimine 2019
Maanteeamet Liiklusohutuse auditeerimise III ja IV etapp riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 2,3 asuval ristmikul 2019
GRK Infra AS Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu projektijuhtimistööd 2018 – 2020
Viljandi Linnavalitsus Viljandi linn, Hiire tänava põhiprojekti ekspertiisi teostamine 2017
Viljandi Linnavalitsus Viljandi linnas Reinu tee kõnnitee ehitustööde omanikujärelevalve teostamine 2017
Nurme Teedeehitus OÜ Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 120,3-122,8 teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont projektijuhtimistööd 2016 – 2017
Kehtna Vallavalitsus Kehtna-Keava kergliiklustee ja parkimisala ehituse omanikujärelevalve 2016
Lihula Vallavalitsus Lihula 2016 teekatete pindamise omanikujärelevalve 2016
Paide Vallavalitsus Paide valla kruusateede remonttööde kirjelduse koostamine 2016
Maanteeamet Optimaalne kohalikel ehitusmaterjalidel   baseeruv tee konstruktsiooni koostamise metoodika turu- ja finantsanalüüside koostamine

Paigaldatavate asfaltsegude kvaliteedikontrolli mehhanismi turu- ja finantsanalüüside koostamine

Optimaalse ehitusprotsessi turu- ja finantsanalüüside koostamine

2016
Selektor Projekt OÜ Paldiski linn, Peetri tänava pikenduse projekti ekspertiis 2016
Maanteeamet Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 0,100-11,600 Viljandi-Holstre lõigu projekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine 2016
Viastop Invest OÜ Jaama 4 mahasõidu teetööde kirjelduse koostamine 2015
Lihula Vallavalitsus Lihula valla liikluskorralduskava koostamine 2015
Paide Vallavalitsus Mäo Reisiterminali ja Mäo keskuse vahelise kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve 2015
Maanteeamet Riigimaantee 15175 Paide-Mündi-Mäeküla km 2,47-4,10 Kriilevälja-Mündi jalgratta- ja jalgtee ning valgustuse ehituse omanikujärelevalve 2014 – 2015
Maanteeamet Riigimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 1,632-6,500 taastusremondi omanikujärelevalvetööd 2014
Rapla Vallavalitsus Rapla linna Viljandi maantee kergliiklustee ehituse omanikujärelevalvetööd 2013
Riigimetsa Majandamise Keskus Tehu tee rekonstrueerimise omanikujärelevalvetööd 2012 – 2013
Kadrina Vallavalitsus Kadrina – Hulja kergliiklustee ehituse omanikujärelevalvetööd 2012 – 2013
TREF AS Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehituse projektijuhtimistööd 2011 – 2012
TREF AS Riigimaantee 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 108,0 – 110,8 remondi ja jalgratta- ja jalgtee ehituse km 107,88 – 110,71 projektijuhtimistööd 2012
Halliste Vallavalitsus
Riigimaantee nr T-24172 Sultsi – Abja-Paluoja ja T-24189 Kulla – Pöögle Halliste-Kulla lõigu jalgratta- ja jalgtee rajamise omanikujärelevalvetööd
2012
Weiss OÜ Tellija konsulteerimine Tali karjafarmi teede ja platside ehitusel 2011
Narva Linnavalitsus Juhkentali tn, Tallinna mnt, Kangelaste pr, Elektrijaama tee, AÜ-sse Svetofor viiva tee, Vahtra 2 ja Vahtra 2a vaheline teelõik, Peetri plats ja Rahu tn viadukt remonditööde omanikujärelevalvetööd 2011
Maanteeameti Põhja regioon Riigimaantee nr 11310 Aruvalla – Jägala km 17,9 – 23,2 Tõhelgi – Raasiku lõigu omanikujärelevalvetööd 2011
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ Tallinna Kristiine, Haabersti, Mustamäe ja Nõmme linnaosas kaevetööde omanikujärelevalve teenused 2010 – 2011
Riigimetsa Majandamise Keskus  Võtikvere metsakuivendus (TTP-416), Linnanõmme tee, Saaremetsa tee, Võtikvere-Mustvee tee, Männiku tee ja Luige tee I omanikujärelevalvetööd 2010 – 2011
Riigimetsa Majandamise Keskus Kõnnu metsakuivendus (TTP-242), Kõnnu tee ja Kivisaare tee omanikujärelevalvetööd 2010 – 2011
Põhja Regionaalne Maanteeamet Maantee nr. 8 Tallinn-Paldiski km 11,3-16 remonditööd koos projekteerimisega omanikujärelevalvetööd 2010
Tartu Linnavalitsus Tartu linn, Küüni tn rekonstrueerimine lõigus Poe tn – Riia mnt omanikujärelevalvetööd 2010
Tartu Linnavalitsus Tartu linn, Emajõe tn korrastamise ja Emajõe äärsete kõnniteede rajamise omanikujärelevalvetööd 2010
Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus Hõbekuuse tee 8 (Tallinn) asuva parkla ja juurdepääsutee projekteerimis-, projektijuhtimis- ja omanikujärelevalvetööd 2010
Riigimetsa Majandamise Keskus Puukooli tee omanikujärelevalvetööd 2010
Riigimetsa Majandamise Keskus Koidula mahasõidu tee ehituse omanikujärelevalvetööd 2010
Oru Vallavalitsus Linnamäe alevikus torustike paigaldamise järgselt taastatud teekatendite seisukorra hindamise konsultatsiooniteenused 2010
Risti Vallavalitsus Risti alevikus torustike paigaldamise järgselt taastatud teekatendite eksperthinnang ja Tellija esindamine vastuvõtuprotsessis 2010
Risti Vallavalitsus Risti alevikus Kuijõe suunalise kergliiklustee rajamise omanikujärelevalvetööd 2009
 • Kehtna Vallavalitsus (2021)
  • Viljandi valla kruusateede kruuskatte uuendamise II etapi omanikujärelevalve teostamine
 • Viljandi Vallavalitsus (2020)
  • Viljandi valla kruusateede kruuskatte uuendamise II etapi omanikujärelevalve teostamine
 • Maanteeamet (2019 – 2020)
  • Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu põhiprojektile liiklusohutusauditi ja ekspertiisi teostamine
 • Järva Vallavalitsus (2019 – 2020)
  • Järva valla teehoiukava 2020-2024 koostamine
 • Kehtna Vallavalitsus (2019 – 2020)
  • Nurtu jõe kergliiklussilla ehituse omanikujärelevalve teostamine (sh ehitusprojekti ekspertiis)
 • Maanteeamet (2019)
  • Tallinn-Pärnu-Ikla km 77,7 – 88,7 Konuvere-Jädivere lõigu eelprojekti liiklusohutuse auditeerimine
 • Maanteeamet (2019)
  • Liiklusohutuse auditeerimise III ja IV etapp riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 2,3 asuval ristmikul
 • GRK Infra AS (2018 – 2020)
  • Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu lõigu projektijuhtimistööd
 • Viljandi Linnavalitsus (2017)
  • Viljandi linn, Hiire tänava põhiprojekti ekspertiisi teostamine
 • Viljandi Linnavalitsus (2017)
  • Viljandi linnas Reinu tee kõnnitee ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
 • Nurme Teedeehitus OÜ (2016 -2017)
  • Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 120,3-122,8 teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont projektijuhtimistööd
 • Kehtna Vallavalitsus (2016)
  • Kehtna-Keava kergliiklustee ja parkimisala ehituse omanikujärelevalve
 • Lihula Vallavalitsus (2016)
  • Lihula 2016 teekatete pindamise omanikujärelevalve
 • Paide Vallavalitsus (2016)
  • Paide valla kruusateede remonttööde kirjelduse koostamine
 • Maanteeamet (2016)
  • Optimaalne kohalikel ehitusmaterjalidel baseeruv tee konstruktsiooni koostamise metoodika turu- ja finantsanalüüside koostamine
  • Paigaldatavate asfaltsegude kvaliteedikontrolli mehhanismi turu- ja finantsanalüüside koostamine
  • Optimaalse ehitusprotsessi turu- ja finantsanalüüside koostamine
 • Selektor Projekt OÜ
  • Paldiski linn, Peetri tänava pikenduse projekti ekspertiis 2016
 • Maanteeamet (2016)

  • Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 0,100-11,600 Viljandi-Holstre lõigu projekti ekspertiisi ja liiklusohutusauditi teostamine
 • Viastop Invest OÜ (2015)
  • Jaama 4 mahasõidu teetööde kirjelduse koostamine
 • Lihula Vallavalitsus (2015)
  • Lihula valla liikluskorralduskava koostamine
 • Paide Vallavalitsus (2015)
  • Mäo Reisiterminali ja Mäo keskuse vahelise kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve
 • Maanteeamet (2014 – 2015)
  • Riigimaantee 15175 Paide-Mündi-Mäeküla km 2,47-4,10 Kriilevälja-Mündi jalgratta- ja jalgtee ning valgustuse ehituse omanikujärelevalve
 • Maanteeamet (2014)
  • Riigimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 1,632-6,500 taastusremondi omanikujärelevalvetööd
 • Rapla Vallavalitsus (2013)
  • Rapla linna Viljandi maantee kergliiklustee ehituse omanikujärelevalvetööd
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (2012 – 2013)
  • Tehu tee rekonstrueerimise omanikujärelevalvetööd
 • Kadrina Vallavalitsus (2012 – 2013)
  • Kadrina – Hulja kergliiklustee ehituse omanikujärelevalvetööd
 • TREF AS (2011 – 2012)
  • Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee ja Läänepoolse ühendustee ehituse projektijuhtimistööd
 • TREF AS (2012)
  • Riigimaantee 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru km 108,0 – 110,8 remondi ja jalgratta- ja jalgtee ehituse km 107,88 – 110,71 projektijuhtimistööd
 • Halliste Vallavalitsus (2012)

  • Riigimaantee nr T-24172 Sultsi – Abja-Paluoja ja T-24189 Kulla – Pöögle Halliste-Kulla lõigu jalgratta- ja jalgtee rajamise omanikujärelevalvetööd
 • Weiss OÜ (2011)
  • Tellija konsulteerimine Tali karjafarmi teede ja platside ehitusel
 • Narva Linnavalitsus (2011)
  • Juhkentali tn, Tallinna mnt, Kangelaste pr, Elektrijaama tee, AÜ-sse Svetofor viiva tee, Vahtra 2 ja Vahtra 2a vaheline teelõik, Peetri plats ja Rahu tn viadukt remonditööde omanikujärelevalvetööd
 • Maanteeameti Põhja regioon (2011)
  • Riigimaantee nr 11310 Aruvalla – Jägala km 17,9 – 23,2 Tõhelgi – Raasiku lõigu omanikujärelevalvetööd
 • Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (2010 – 2011)
  • Tallinna Kristiine, Haabersti, Mustamäe ja Nõmme linnaosas kaevetööde omanikujärelevalve teenused
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (2010 – 2011)
  • Võtikvere metsakuivendus (TTP-416), Linnanõmme tee, Saaremetsa tee, Võtikvere-Mustvee tee, Männiku tee ja Luige tee I omanikujärelevalvetööd
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (2010 – 2011)
  • Kõnnu metsakuivendus (TTP-242), Kõnnu tee ja Kivisaare tee omanikujärelevalvetööd
 • Põhja Regionaalne Maanteeamet (2010)
  • Maantee nr. 8 Tallinn-Paldiski km 11,3-16 remonditööd koos projekteerimisega omanikujärelevalvetööd
 • Tartu Linnavalitsus (2010)
  • Tartu linn, Küüni tn rekonstrueerimine lõigus Poe tn – Riia mnt omanikujärelevalvetööd
 • Tartu Linnavalitsus (2010)
  • Tartu linn, Emajõe tn korrastamise ja Emajõe äärsete kõnniteede rajamise omanikujärelevalvetööd
 • Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (2010)
  • Hõbekuuse tee 8 (Tallinn) asuva parkla ja juurdepääsutee projekteerimis-, projektijuhtimis- ja omanikujärelevalvetööd
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (2010)
  • Puukooli tee omanikujärelevalvetööd
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (2010)
  • Koidula mahasõidu tee ehituse omanikujärelevalvetööd
 • Oru Vallavalitsus (2010)
  • Linnamäe alevikus torustike paigaldamise järgselt taastatud teekatendite seisukorra hindamise konsultatsiooniteenused
 • Risti Vallavalitsus (2010)
  • Risti alevikus torustike paigaldamise järgselt taastatud teekatendite eksperthinnang ja Tellija esindamine vastuvõtuprotsessis
 • Risti Vallavalitsus (2009)
  • Risti alevikus Kuijõe suunalise kergliiklustee rajamise omanikujärelevalvetööd