Ehitusjärelevalve

Järelevalve ja eksperdid

Oleme registreeritud majandustegevuse registris (MTR) erialadel omanikujärelevalve (EEO003468), ehitusprojekti ekspertiis (EPE001135), liikluskorralduse projektide tegemine (ELK000072) ja ehitamine (EEH008954).

Samuti oleme registreeritud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registris (MATER), mis annab aluse teostada Maaparandusseaduse kohaste tööde (kuivendussüsteemid, vesiehitised jm) omanikujärelevalvet.

Pole saladus, et ehitusjärelevalve kvaliteet on tänases Eestis vägagi kõikuv ning pädevuse puudumisel ja majanduslikest huvidest lähtuvalt on paljud “insenerid” nõus alla kirjutama sinna, kuhu tõeline insener kunagi alla ei kirjuta.

Meie soovitus tellijatele on mitte kulutada raha ebakvaliteetsele järelevalvele ja ebakvaliteetsele tulemusele, vaid leida usaldusväärne ja pädev järelevalveteenust pakkuv partner. Estroad OÜ eesmärgiks on olla Teile just selline partner.

Omame vajalikke mõõtevahendeid teedehituslike tööde kvaliteedi hindamiseks, alustades mõõdulindist ja lõpetades pinnase elastsusmooduli testriga.

Mõõdame kaeviku tagasitäite tihedust ja aluste kandevõimet, väljastades vajadusel protokolli.

Koostame teedeehituslike projektide ekspertiise ja väljastame eksperthinnanguid.

2018-04-18T08:14:26+00:00